Royal Lemon Set
Code: RLS-806
Finish: Gloss
Size: Medium